Hlavná 567

Kozárovce

Kozárovce

935 22

Slovensko

Zariadenia na tepelné spracovanie.

82Kw

Veľké zariadenia

Takéto zariadenia majú veľký výkon od 70 kW až do 130 kW. Samozrejme, môžu byť aj väčšie.Naša spoločnosť disponuje zariadeniami 2x 82 kW a 1x 96 kW. Tieto zariadenia sú istené 125 Ampér a viac.

Stredné zariadenia

Sú to zväčša 6 kanálové zariadenia na tepelné spracovanie, ktoré sú mobilnejšie na presun z dôvodu príkonu zariadenia. Čo býva istenie prívodu 63 Ampér.

Malé zariadenia

Malé zariadenia sa používajú na tých miestech kde nieje možný potrebný príkon a jedná sa o spracovanie malých obrobkov.  Istenie 32 Ampér.