MI-KU s.r.o. 
567
935 22 Kozárovce
IČO: 50 358 634 
IČ DPH:SK2120291206
DIČ: 2120291206
Zápis  v ORSR:Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 40994/N

 
Adresa

MI-KU s.r.o.

567

Kozárovce

935 22

Slovensko

 
 

Milan Kúkel 
konateľ spoločnosti 

Marek Kúkel 
Konateľ, servisný technik, európsky žíhací technik

Milan Kúkel ml. 
Konateľ, personalista

žíhanie na mäkko žíhanie na odstránenie vnútorného pnutia tepelné spracovanie kovov normalizačné žíhanie