Odporové žíhacie pece.

Modulárne 

Modulárna žíhacia pec, ako znie z názvu, skladá sa z modulov. Tieto moduly sa dajú prispôsobiť rozmerom materiálu, ktorý chceme tepelne spracovať. Čiže vieme pec "prestavať" z kocky na kváder a podobne. Samozrejme dá sa meniť aj celkový objem pece od 0,75 metra kubických až  do niekoľko desiatok metra kubických. Cena základného žíhania na odstránenie vnútorného pnutia sa začína od 350€ za vsázdku.