DN 500 žíhanie Pripravený zvar na žíhanie. Materiál X10CrMoVNb9-1

PWHT - Predohrevy pri zváraní, Žíhanie.

Vítame Vás na stránkach našej firmy. Naša spoločnosť Vám ponúka len tie najkvalitnejšie práce v odbore tepelného spracovania kovov-žíhanie a predohrevy.Žíhanie je spôsob tepelného spracovania zliatin, ktorého cieľom je zmena mechanických vlastností materiálu vyvolaná zmenou jeho mikroskopickej štruktúry pri vysokej teplote. Žíhanie sa robí obyčajne v 3 krokoch:
1.Materiál sa najprv zahreje na predpísanú teplotu tak aby bol celý rovnomerne zahriaty.
2.Ochladí sa na žíhaciu teplotu a na tej sa podrží predpisaný čas (izotermické spracovanie).
3.Nechá sa vychladnúť.Poznáme viac druhov žíhania:
  • normalizačné žíhanie

  • žíhanie na odstránenie vnútorného pnutia

  • žíhanie zmenou kryštalickej mriežky... 
Tepelné spracovanie KOvov a jeho dokumentácia.

Každé práce musia byť nejako zdokumentované. Tak aj výsledky žíhania a ostatných tepelných spracovaní. Výsledkom je diagram o priebehu spracovania, na ktorom sú zaznamenané všetky priebehy teplôt. Príklad obr.1. Ďalej sa vystaví protokol o žíhaní.

Meranie tvrdosti.

Po žíhaní sa robí kontrola ,či materiál dosiahol požadované vlastnosti. Robí sa to tzv. MERANÍM TVRDOSTI. Túto službu ponúka aj naša firma.

žíhanie na mäkko žíhanie na odstránenie vnútorného pnutia tepelné spracovanie kovov normalizačné žíhanie