DN 500 žíhanie Pripravený zvar na žíhanie. Materiál X10CrMo

PWHT - Predohrevy pri zváraní, Žíhanie.

Vítame Vás na stránkach našej firmy. Naša spoločnosť Vám ponúka len tie najkvalitnejšie práce v odbore tepelného spracovania kovov-žíhanie a predohrevy.Žíhanie je spôsob tepelného spracovania zliatin, ktorého cieľom je zmena mechanických vlastností materiálu vyvolaná zmenou jeho mikroskopickej štruktúry pri vysokej teplote. Žíhanie sa robí obyčajne v 3 krokoch:
1.Materiál sa najprv zahreje na predpísanú teplotu tak aby bol celý rovnomerne zahriaty.
2.Ochladí sa na žíhaciu teplotu a na tej sa podrží predpisaný čas (izotermické spracovanie).
3.Nechá sa vychladnúť.Poznáme viac druhov žíhania:
  • normalizačné žíhanie
  • žíhanie na odstránenie vnútorného pnutia
  • žíhanie zmenou kryštalickej mriežky...


 
Tepelné spracovanie KOvov a jeho dokumentácia.

Každé práce musia byť nejako zdokumentované. Tak aj výsledky žíhania a ostatných tepelných spracovaní. Výsledkom je diagram o priebehu spracovania, na ktorom sú zaznamenané všetky priebehy teplôt. Príklad obr.1. Ďalej sa vystaví protokol o žíhaní.

Meranie tvrdosti.

Po žíhaní sa robí kontrola ,či materiál dosiahol požadované vlastnosti. Robí sa to tzv. MERANÍM TVRDOSTI. Túto službu ponúka aj naša firma.