Žíhanie-základy

Žíhanie je proces tepelného spracovania, pri ktorom sa upravujú vlastnosti predovšetkým zvarov. Keďže pri zváraní sa vyvíja veľké teplo na tavenie prídavného materiálu(zváranie tvrdých kovov)zvarový spoj tak ostáva tvrdším a náchylnejší na praskanie a iné poškodenia. Preto aby sa zabránilo týmto nežiaducim javom sa používa žíhanie. Je to hlavne postupné ohriatie materiálu na žíhaciu teplotu a následne zotrvanie na tejto teplote. Po ukončení prvých dvoch fáz nasleduje postupné chladnutie.(celý priebeh na obr.nižšie) To je tiež veľmi dôležité, lebo ak ochladíme materiál rýchlo, tak zase ostane materiál tvrdý. No nie natoľko ako pred celým žíhaním. Po správnom žíhaní ostáva zvarový spoj húževnatý. Toto je základnéžíhanie.Žíhanie sa delí na dve hlavné skupiny.
A to na žihanie s prekryštaližáciou a bez prekryštaližácie. Z názvov pochopíme o čo ide : zmena kryštálickej mriežky.