Hlavná 567

Kozárovce

Kozárovce

935 22

Slovensko

Termočlánok typ "K"

€112.00

Termočlánok typ "K" slúži na snímanie teploty opracovávaného dielu. Pripojí sa k dielu bodovou zváračkou termočlánku.