| MI-KU s.r.o.
slovenčinaEnglishDeutsch
Poskytujeme služby v odvetví žíhania a predohrevov

  • normalizačné žíhanie.                              
  • žíhanie na mäkko.
  • na zníženie vnútorných napätí.
  • rekryštalizačné
  • predohrevy.
  • tŕňovanie - hrotovím zážihom

Žíhanie sa prevádza mobilními plnoautomatizovanými žíhacími zariadeniami. Priebehy tepelného spracovania sú zaznamenávané na digitálno-analogových zapisovacích zariadeniach. Žíhame rôzne tvary a akosti kovových materíálov.Ponúkame žíhanie v peci.
Rozširujeme naše služby o žíhanie v odporovej mobilnej peci, ktorú vieme zostaviť u zákazníka. 
Ďalšou novinkou je tŕňovanie a navarovanie svorníkov